Vila-seca dóna a conèixer noves mesures d'impuls a l'ocupació amb una inversió de 3,1 milions d'euros

Ja ha entrat en funcionament un nou Pla d'Ocupació Municipal per a 30 persones

L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat avui en roda de premsa el Programa de Mesures per a l'Ocupació dissenyades per aquest any 2016 i ha presentat també el primer Pla d'Ocupació Municipal per a 30 treballadors amb especial incidència amb les persones majors de 50 anys.

L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i el regidor de Dinamització Laboral, Josep Toquero. L'Ajuntament destinarà aquest any més de 3 milions d'euros per a l'ocupació, la formació i la protecció a les persones, en un paquet de mesures on hi destaca el programa "Impuls a l'Ocupació" que subvenciona la contractació de persones i la creació de noves empreses. Enguany s'han pressupostat un total de 3,1 milions d'euros que han de servir per a impulsar l'ocupació durant el 2016, amb l'objectiu d'assolir les més de 700 insercions laborals anuals.

L'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet ha afirmat que "Vila-seca lluita contra la crisi des del 2008 donant formació prèvia a l'ocupació, per als vila-secans i vila-secanes que es troben a l'atur i protegint a totes aquelles persones i famílies que ho necessiten, amb la finalitat d'aconseguir baixar l'atur per sota dels dos dígits el proper 2019". I ha afegit: "Som líders en reducció de l'atur i foment de l'ocupació i volem sortir els primers i més forts d'aquesta crisi".

En aquest sentit, l'Ajuntament ha definit tres grans àrees com a mesures per a l'ocupació:

1 - Programa Impuls a l'Ocupació

Ajuts a la contractació de persones del municipi de Vila-seca.

L'Ajuntament de Vila-seca impulsa un sistema d'ajuts econòmics a les empreses de la demarcació per tal d'incentivar la creació de llocs de treball i la contractació de persones aturades del municipi.

L'any passat, l'Ajuntament va rebre 86 sol·licituds d'empreses per a contractar 281 treballadors aturats.

Ajuts als nous emprenedors i a la creació de noves empreses al municipi de Vila-seca.

L'Ajuntament ha establert un sistema d'incentius a la promoció de l'emprenedoria i a l'afavoriment de la creació i establiment de noves empreses al municipi amb l'objectiu d'impulsar i fomentar la creació de noves empreses i llocs de treball al municipi.

Durant l'any 2015, l'Ajuntament de Vila-seca va rebre 51 sol·licituds de creació de noves empreses.

2 – Formació per l'Ocupació

Cursos de Formació Laboral

El Centre Municipal de Formació i Ocupació ha programat per enguany 42 cursos destinats a totes aquelles persones que vulguin adquirir nous coneixements. El cost total dels cursos és de 166.000 euros.

Pla d'Ocupació Municipal 2016

Amb una despesa de 722.190 euros s'ha creat un nou Pla d'Ocupació Municipal 2016 que donarà feina a un total de 62 persones, en períodes semestrals.

Programes d'Ocupació amb la col·laboració d'altres administracions.

Quatre programes d'ocupació laboral subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya que donaran feina a 42 persones. Un per a 10 persones ‘Fem Ocupació per a Joves', un altre, per a 12, ‘Joves per l'Ocupació', un tercer programa, "Treball i formació", per a 6 persones i adreçat a aturats de 45 anys o més i el "Centre de Noves oportunitats", per a 20 joves.

3 - Protecció a les Persones

L'Ajuntament de Vila-seca té consignat a la partida d'Atencions Benèfiques i Assistencials un import de 834.950 euros, per fer front a les necessitats de les persones (educació, sanitat, habitatge, ...).