Tràmits Seu Electrònica Vila-seca

Habitatge

Bolsa de vivienda, mediación alquiler social, prestaciones, subvenciones ...

Cementiri

Sol·licitud de concessió de drets funeraris, canvis de titularitat...

Activitats

Sol·licitud d'informes, llicències, comunicacions, habitatge turístic...

Joventut

Sol·licitud per a l’ús d’espais de joventut, Sol·licituds a Joventut ...

Serveis Socials

Sol·licitud de Certificat o Informe Serveis Socials, subvencions ...

Urbanisme

Sol·licitud de documentació urbanístiques, informes, legalitzacions ...

Via pública

Recollida de mobles i trastos vells al carrer, llicències gual ...

Ensenyament

Sol·licitud servei transport escolar, subvencions llibres, beques...

Padró d'habitants

Sol·licitud d'Alta o Renovació en el Padró Municipal d'Habitants....

Tràmits generals

Queixes i Suggeriments, Petició de Consulta Popular, instàncies ...

Tributs, pagaments i rebuts

Pagament d'impostos, rebuts, canvis, gestions ...

Trànsit, transports i seguretat ciutadana

Sol·licituds i gestions ....

Animals

Sol·licitud de llicències animals perillosos, altes i baixes Cens d'animals ...

Ajuts i subvencions

Sol·licitud de subvencions, façanes d'edificis, rehabilitacions ...

Mercat ambulant

Sol·licitud de renovació de parades en els mercats ambulants, peticions ...

Empreses i emprenedoria

Ajuts contractació, subvencions Impuls 2021 ...

Certificats digitals

Altes i gestions per obtenir la Certificació Digital - IdCat i IdCat Mòbil

Personal - RRHH

Sol·licitud de Canvi de Lloc de treball, contractació ...

Entitats i associacions

Comunicació legalització entitats, cessió espais...
Image
Image
Image
Image