Sistema intern d'informació

16 Octubre 2023

El sistema intern d'informació de l’Ajuntament de Vila-seca és la via preferent per informar sobre les accions o omissions previstes a l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, que es comuniquin per les persones que tinguin la condició d'informants prevista a l'article 3 de la llei esmentada.

 

Canals interns per a la recepció de les informacions:

1. Bústia electrònica: https://vila-seca.eadministracio.cat/complaints-channel.19

2. Telèfon: 654 519 735

3. Correu postal: amb les indicacions següents:

A l'atenció del responsable del sistema intern d'informació

Ajuntament de Vila-seca

Plaça de l'Església, 26

43480 Vila-seca (Tarragona) 

4. Compareixença personal: per tal de comparèixer personalment, caldrà demanar cita al telèfon 654 519 735

 

Canals externs:

1. Oficina Antifrau de Catalunyahttps://www.antifrau.cat/ca/investigacio/denuncieu.html

2. Autoridad Independiente de Protección al Informante, A.A.I.: pendent de publicar

3. Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF)https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_es

4. Ministerio Fiscalhttps://www.fiscal.es/-/fiscalia-provincial-de-tarragona

Image
Image
Image
Image