El plenari aprova iniciar l'expedient de contractació del servei de recollida de la brossa pels propers 10 anys

El regidor Ivan Navarro dona lectura al manifest del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat telemàticament el divendres 2 de juliol a les 19 hores va aprovar inicialment l'expedient de contractació del servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i de la platja, i gestió de la deixalleria del municipi.
Aquest contracte, el més important que licita l'Ajuntament de Vila-seca, podria estar adjudicat a finals d'any i significarà una despesa d'uns 48 milions d'euros durant els propers 10 anys. L'inici de l'expedient es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i dels regidors no adscrits, l'abstenció dels regidors del grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) i els vots contraris dels regidors del grup de Decidim Vila-seca (DV). 
El plenari municipal va aprovar també l'annex sobre les condicions específiques de treball del personal del cos de la Policia Local, el suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals del Patronat Municipal de Turisme i les festes locals del municipi per a l'any 2022..
D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre un total de tres mocions presentades pels grups municipals.
 
La moció aprovada és:
- Moció presentada pel grup municipal de VSC contra els abusos de la Banca. Fou aprovada per unanimitat.
 
Les mocions no aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de DV per cobrir les necessitats menstruals dels col·lectius desafavorits del municipi. Fou rebutjada per 15 vots en contra de l'equip de govern i dels regidors NO Adscrits i 6 vots a favor dels regidors de DV i VSC.
 
- Moció presentada pel grup municipal de DV per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament. Fou rebutjada per 15 vots en contra de l'equip de govern i dels regidors NO Adscrits i 6 vots a favor dels regidors de DV i VSC.