La Diputació de Tarragona aprova la concessió de la subvenció corresponent al PAM 2020-2023

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 23 de març de 2021,  va aprovar l'acord de concessió de la subvenció corresponent al PAM 2020-2023, anualitat 2021, a l'Ajuntament de Vila-seca per un import de 41.387,94 euros, programa Despeses corrents, destinat a part de les depeses de neteja d'edificis municipals.