El plenari dona lectura al Manifest amb motiu del dia 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI

S'aprova la modificació d'estatuts de la Mancomunitat de Recursos Hídrics i de la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest divendres 26 de juny a les 19 hores ha aprovat inicialment l'expedient de la segona modificació de crèdit del pressupost del Patronat Municipal de Turisme i la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes dels ensenyaments musicals al municipi, així com les normes reguladores de les ajudes i altres actuacions de caràcter social destinades al personal del Patronat Municipal de Música.
 
El plenari també ha aprovat una modificació puntual de la relació-catàleg de llocs de treball de personal de l'Ajuntament i la resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord de ple on es va aprovar la modificació d'aquesta relació-catàleg de llocs de treball de personal de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms per a l'any 2020.
 
A banda de l'aprovació de la modificació d'estatuts de les Mancomunitats de Recursos Hídrics i d'Incineració de Residus Urbans, el ple municipal també va aprovar la resolució del recurs de reposició presentat pel grup municipal de Ciutadans contra l'aprovació definitiva de la modificació del reglament regulador del registre comptable de factures de l'Ajuntament de Vila-seca.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca es va iniciar amb la lectura a càrrec del regidor d'Esport, Iván Navarro, del Manifest del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. El missatge central del manifest és "Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull".