La Diputació de Tarragona atorga subvencions a les llars d'infants municipals Les Vimeteres i Fartets

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca dues subvencions de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, Les Vimeteres i Fartets, per al curs 2013-2014.

La subvenció destinada a la llar d'infants Les Vimeteres, ubicada a Vila-seca, és d'un total de 67.200 euros i la dels Fartets, al nucli de la Pineda, és de 21.525 euros.