La Diputació de Tarragona atorga subvencions a les llars d'infants municipals Les Vimeteres i Fartets

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca, en data 30 de novembre de 2018, dues subvencions de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, Les Vimeteres i Fartets, per al curs 2017-2018.
 
La subvenció destinada a la Llar d'Infants municipal Les Vimeteres, ubicada a Vila-seca, és d'un total de 58.975 euros i la Llar d'Infants municipal Fartets, al nucli de la Pineda, és de 21.700 euros.
 

D'altra banda, en data 25 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca, va acordar aprovar l'acceptació de la subvenció.