"La família ha augmentat", un nou grup de parentalitat positiva a Vila-seca

Potenciar els vincle afectiu entre pares, mares i fills, és un dels objectius

L'Ajuntament de Vila-seca, juntament amb el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies del Consell Comarcal del Tarragonès, oferirà a partir del 31 de maig un grup de parentalitat positiva anomenat "La família ha augmentat". Aquest grup, adreçat a pares i mares de fills d'entre 0 i 3 anys, té com a objectiu treballar conjuntament i potenciar les pròpies capacitats, les habilitats parentals, així com potenciar el vincle afectiu en l'educació dels infants.

Les trobades es duran a terme en un total de 4 sessions, del 31 de maig al 21 de juny, cada dijous en horari de 15.00 a 16.30 h, a la Ludoteca Tot Joc ubicada al Centre Cívic i Cultural El Colomí. Les inscripcions es podran fer a la mateixa Ludoteca.

En aquest grup de parentalitat positiva, els pares, les mares, acompanyats dels seus fills, i els professionals, treballen conjuntament en un espai de reflexió i de tranquil·litat. Es podrà parlar obertament de les seves vivències personals entorn a la criança dels seus fills i filles i, per la seva banda, els professionals els guiaran afavorint la reflexió en les emocions i les experiències que es comparteixen durant el curs.