El ple expressa el seu rebuig i indignació als recents atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres 25 d'agost a les 3 de la tarda va iniciar la seva sessió amb una demostració de rebuig i indignació de tots els regidors en nom de la ciutadania de Vila-seca, als recents atemptats terroristes succeïts a Barcelona i Cambrils.

A continuació, el plenari  va aprovar la quarta modificació de crèdit del pressupost municipal 2017, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aquesta modificació permet revisar i incorporar un total de 469.059 euros destinats, en la seva majoria, a la promoció de l'ocupació i la millora en la implantació de l'administració electrònica. D'altra banda, el ple va aprovar el plec de clàusules i convocatòria de licitació del servei de neteja dels edificis i dependències de l'Ajuntament.

Seguidament, el Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre un total de set mocions.

Les mocions aprovades van ser la següents:

  • Moció conjunta i aprovada per unanimitat, de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergència.
  • Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) i aprovada per unanimitat, amb motiu del 28 de juny, dia de l'orgull i alliberament LGTBI.

Les mocions rebutjades van ser les següents:

  • Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a millorar i reubicar l'skatepark de Vila-seca. Va rebre 10 vots positius dels regidors de PSC, DV, PP, VSC, C's i no adscrit i 11 vots negatius dels regidors de CiU.
  • Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) a favor de la creació d'un Consell Municipal d'Entitats Esportives. Va rebre 8 vots positius dels regidors de C's, DV, PP, VSC i el regidor no adscrit; 11 vots negatius dels regidors de CiU i 2 abstencions de PSC.
  • Moció presentada per DV per a la creació d'un punt verd municipal de proximitat. Va rebre 6 vots positius dels regidors de VSC, DV i PSC; 11 vots negatius dels regidors de CiU i 4 abstencions de C's, PP i el regidor no adscrit.
  • Moció presentada també per DV per a la implantació d'una estació d'autobusos i la millora del servei de la xarxa. Va rebre 6 vots positius dels regidors de PSC, DV i VSC; 11 vots negatius dels regidors de CiU i 4 abstencions de C's, PP i el regidor no adscrit.
  • Moció presentada per DV per a la implantació d'un servei de bus urbà. Va rebre 6 vots positius dels regidors de C's, DV i VSC; 11 vots negatius de CiU i 4 abstencions de PSC, PP i el regidor no adscrit.