Vila-seca aprova el pla d'igualtat i el reglament de participació en els òrgans d'informació municipal

El ple debat també quatre mocions presentades pels grups municipals de VC i DV

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat ahir dimarts dia 22 de desembre a les 14 hores va aprovar el pla d'igualtat de l'Ajuntament de Vila-seca i el reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal. El ple també va aprovar el nomenament dels representants municipals als conselles escolars de les llars d'infants municipals i de nous membres al Patronat Municipal de Turisme i al Patronat Municipal de Música.

En concret, i a proposta de l'alcaldia presidència, es va designar als regidors de l'Ajuntament (Rosa E. Núñez, Lucía Teruel, Francisco J. Almazán, Josep M. Pujals, Cristina Campallo, Mercedes Pastor, Mario Téllez, Estela Martín, Josep Forasté i Jordi Camarasa) i als vocals del sector turístic i entitats ciutadanes (Jordi Bertran, Josep M. Claver, Xavier Madriles, CVoro Miguel, Marta Nel·lo, M. Luz Pujol i Indaleci Salas) com a les persones que han de formar part del Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme. Pel que fa als representants del Consell Rector del Patronat Municipal de Música es designar als regidors de l'Ajuntament (Manuela Moya, Cristina Campallo, Pere Segura, Lucía Teruel, Rosa E. Núñez, Juan A. Ramírez, Elisabeth Sánchez, Ander M. Basterretxea, Robert Rodríguez i Jordi Camarasa), als representants de la societat civil i cultural (Alberto Miñambres, Montserrat García, Xavier Graset i Xavier Fort), a la representant de l'AMPA del Patronat (Maria J. Pereira) i als representants dels Consells Escolars (Adolf Quetcuti i Andreu Faro).

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre un total de 4 mocions presentades pels grups municipals de Vila-seca en Comú i Decidim Vila-seca. Les 4 mocions van ser rebutjades.

 

Les mocions són:

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VC) sobre la implementació de pressupostos participatius a Vila-seca. Fou rebutjada per 11 vots negatius del grup municipal de CiU, 3 abstencions del grup municipal de Ciutadans i 6 vots favorables dels grups del PSC, Decidim Vila-seca i Vila-seca en Comú.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca (DV) per a la creació d'un pla de foment de la memòria històrica a Vila-seca. Fou rebutjada també per 11 vots negatius del grup municipal de CiU, 3 abstencions del grup municipal de Ciutadans i 6 vots favorables dels grups del PSC, Decidim Vila-seca i Vila-seca en Comú.

- Moció que també presentà el grup municipal de Decidim Vila-seca (DV) per a la municipalització dels serveis bàsics d'atenció social i que va rebre 11 vots en contra de CiU i 9 favorables de Ciutadans, DV, PSC i VC.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca (DV) sobre el projecte del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic. La moció fou rebutjada per 16 vots en negatius (CiU, PSC i Ciutadans) i 4 vots positius de DV i VC.