La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de la subvenció del PAM 2020-2024

En total la subvenció per aquest quatrieni és de 662.207 euros

En relació a la subvenció per despesa corrent, aquesta va destinada a sufragar part de la despesa de neteja d'edificis municipals i per a cada exercici la Diputació ha aprovat 41.387,94 € (2020-2021-2022 i 2023) que fan un toal de 165.552 euros.
 
Pel que fa a la subvenció per inversió, la concessió per aquest 2020 és per les obres de "Millora urbana del carrer Joaquim Serra" de la Pineda, que té un pressupost de projecte de 899.329,21 € i la subvenció concedida és de 496.655,35 €.
Actualment aquest projecte està en licitació i està prevista la seva adjudicació abans de finals d'aquest any 2020.