El ple municipal aprova el compte general de l'Ajuntament del 2019

El plenari ha estat telemàtic i s'ha retransmès en directe

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest divendres 25 de setembre a les 19 hores ha aprovat el compte general integrat de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, Patronat Municipal de Turisme i Patronat Municipal de Música, corresponent a l'exercici 2019.
 
Aquesta sessió plenària, que ha estat telemàtica i que s'ha pogut seguir en directe via streaming, ha aprovat també la modificació de crèdits 03/2020 del pressupost municipal 2020, mitjançant transferència entre partides per un valor de 434.500 euros.
 
D'altra banda, i en el darrer punt de l'ordre del dia, el ple municipal també ha aprovat la resolució del recurs de reposició contra l'acord plenari de 26 de juny de 2020, d'aprovació de la modificació puntual de la Relació-Catàleg de Llocs de Treballs (RLT) del personal de l'Ajuntament.