Vila-seca, entre les sis poblacions de Catalunya amb millor gestió mediambiental

Un informe de la Sindicatura de Comptes ha analitzat les actuacions en matèria de medi ambient a 120 municipis de Catalunya

L'Ajuntament de Vila-seca -l'únic de les comarques de Tarragona- ha rebut un reconeixement a la tasca desenvolupada els darrers anys en matèria de política mediambiental. Així, segons es desprèn d'un informe fiscalitzador de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a Vila-seca s'han desenvolupat els objectius i les actuacions previstos en l'Agenda 21 Local. És a dir, que es desenvolupen adequadament les dues eines de treball: d'una banda, l'auditoria ambiental,  i de l'altra, el pla de participació social. Per tot, Vila-seca destaca en el compromís de redacció, seguiment i aplicació de l'Agenda 21 Local; així com també per la seva adhesió a la Carta d'Aalborg (Dinamarca, 1994).
 
En el mateix informe del Síndic, després del treball exhaustiu d'anàlisis de dades, s'arriba a la conclusió que només sis municipis catalans (Vila-seca, Granollers, Mataró, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet) poden demostrar que han seguit amb èxit els indicadors que determinen el grau d'assoliment de les fases per implementar l'Agenda 21 local. D'aquesta manera, la Sindicatura posa en valor que existeix a Vila-seca una unitat amb competències ambientals dedicada a realitzar diagnosi del medi ambient; que elabora el pla d'acció ambiental; que també en fa un seguiment a través d'una Comissió; que existeix un sistema d'indicadors; a més d'emetre una declaració ambiental i disposar d'un pla de participació social.
 
Des de l'Ajuntament, així mateix, es posa en valor l'àrea tècnica que controla i gestiona les polítiques mediambientals al municipi. La voluntat és que Vila-seca sigui una ciutat cada cop més sostenible amb l'entorn natural i que busca contínuament la millora dels serveis municipals en aquest àmbit de sostenibilitat ambiental.