Aprovació per unanimitat de l'establiment dels Serveis Socials a Vila-seca

Acord històric al ple municipal

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest dilluns 20 de juliol a les 19 hores ha aprovat per unanimitat de tots els regidors l'establiment dels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Vila-seca, així com el reglament que regula la seva prestació. Aquesta aprovació és inicial i en el cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments durant el període d'informació pública, es considerarà aprovat definitivament.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre també una moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú que també va ser aprovada per unanimitat. La moció demana la realització d'una avaluació independent i la promoció d'un nou model de qualitat a les residències de Catalunya.