S'aproven inversions i s'incorporen 3,6 milions d'euros al pressupost municipal

El plenari debat també cinc mocions i quatre d'elles s'aproven per unanimitat

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 25 de maig a les 21 hores va aprovar la modificació número 4 del pressupost municipal d'enguany per un import de 3.626.055 euros finançats amb el romanent de tresoreria i també va aprovar la proposta de declarar diverses inversions com a financerament sostenibles, així com els projectes de despeses plurianuals de la Corporació de Vila-seca pel període 2018-2021.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions dels grups polítics municipals. De les 5 mocions presentades, 4 es van aprovar i 1 va ser rebutjada.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC), de suport a les cambreres de pis i per l'elaboració d'un distintiu de destinació social i laboralment sostenible. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
- Moció presentada també pel grup municipal de VSC per tal d'adherir Vila-seca a la xarxa de ciutats defensores dels Drets Humans. Va rebre el vot favorable de tots els grups municipals.
- Moció de condemna contra les massacres comeses per les forces armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza. Presentada pel grup municipal de VSC i es va aprovar amb 17 vots a favor dels regidors dels grups municipals de VSC, CiU, PSC i DV i 4 abstencions dels regidors de C's, PP i del regidor No Adscrit.
- Moció presentada pel grup municipal del PSC sobre la xarxa d'impulsors als municipis de la Garantia Juvenil. Fou aprovada també per unanimitat de tots els grups municipals.
 
Les moció no aprovada és:
- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca (DV) d'impuls i suport a les Societats Històriques de Vila-seca. Va rebre 9 vots favorables dels regidors dels grups municipals de DV, C's, VSC, PSC i PP, 1 abstenció del regidor No Adscrit i 11 vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU.