Més de 750.000 euros d'inversió en millores a la via pública pels carrers de la Pineda

La setmana vinent comencen les obres al carrer de Joaquim Serra

Un cop finalitzades les obres de renovació del pou de clavegueram i de les escomeses a les cruïlles del carrer d'Emili Vendrell amb els carrers de Pep Ventura i d'Enric Morera (180.840 euros de cost), la propera setmana començaran les obres de renovació de carrers als dos extrems de la Pineda, concretament al c. de Joaquim Serra i al c. dels Muntanyals.

Amb un cost d'adjudicació de 471.954 euros, es millorarà íntegrament el carrer de Joaquim Serra amb la renovació de la xarxa de residuals i de totes les escomeses,  la creació d'una nova xarxa de pluvials i diverses millores a l'enllumenat públic i a les voreres. Pel que fa al carrer dels Muntanyals i amb un cost de 52.382 euros, es renovarà tot el ferm del carrer.

D'altra banda, a partir del mes de gener començaran  també les obres de renovació del pou de clavegueram i de les seves escomeses a la cruïlla dels carrers d'Isaac Albéniz amb el c. Alfredo Kraus. Aquestes obres tenen un cost d'adjudicació de 48.071 euros.