La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a finançar inversions i despeses corrents

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca una subvenció per import de 125.529 € del programa d'inversions i una subvenció per import de 125.528 € del programa de despeses corrents, totes dues del Pla d'Acció Municipal (PAM) corresponents a l'any 2017. Aquestes quantitats es destinaran a sufragar en part les despeses de les obres de remodelació de la xarxa de residuals, pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra de la Pineda i de les despeses de neteja d'edificis i dependències municipals, respectivament.