Vila-seca s'adhereix a l'Associació Mundial de Ciutats Educadores i a la Xarxa Estatal

El ple pren coneixement també de la renúncia del regidor David Garcia-Miguel

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat telemàticament el divendres 29 de gener a les 19 hores va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú per tal que el municipi de Vila-seca s'adhereixi a l'Associació Mundial de Ciutats Educadores i a la xarxa Estatal de Ciutats Educadores.
 
D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Vila-seca va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. David Garcia-Miguel Lafuente, del grup municipal de Ciutadans. En aquest darrer punt de l'ordre del dia tots els portaveus dels diversos grups municipals van voler destacar el seu gran treball a les comissions i amb els veïns, la seva dedicació com a servidor públic, la seva capacitat de diàleg i entesa i l'estima que totes les persones han tingut de sempre vers el regidor David Garcia.
 
El plenari municipal va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Vila-seca per a la reordenació de les Unitats d'Actuació UA-VI-21 i UA-VI-23 a Vila-seca.