La Diputació de Tarragona atorga subvencions a les llars d'infants municipals Les Vimeteres i Fartets

Subvencions corresponents al curs 2018-2019

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca, en data 16 de juny de 2020, dues subvencions de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, Les Vimeteres i Fartets, per al curs 2018-2019.
 
La subvenció destinada a la Llar d'Infants municipal Les Vimeteres, ubicada a Vila-seca, és d'un total de 67.637,50 euros i la Llar d'Infants municipal Fartets, al nucli de la Pineda, és de 29.400,00 euros.