El ple municipal aprova una moció per tal de recuperar la Gala de l'Esport

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest divendres 28 de febrer a les 17 hores ha aprovat per unanimitat de tots els regidors l'ús de mitjans telemàtics per a la convocatòria dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Vila-seca. 
 
D'altra banda, el plenari municipal ha donat compte de les informacions trimestrals trameses al Ministeri d'Hisenda sobre l'execució del pressupost general de 2019 referent al període mig de pagament als proveïdors i sobre el compliment dels terminis de pagament, així com de l'informe anual de la intervenció sobre l'avaluació de la normativa en matèria de morositat de la corporació de Vila-seca durant l'any 2019.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre també una moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú que va ser aprovada.
 
La moció aprovada és:
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per a la recuperació de la Gala de l'Esport.. Fou aprovada amb els 18 vots a favor dels regidors del govern, de Ciutadans i de Vila-seca en Comú i 3 vots negatius dels regidors de Decidim Vila-seca.