La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a finançar despeses corrents i inversió

Les subvencions aniran destinades a sufragar la neteja d'edificis i dependències municipals i a les obres de renovació de la plaça de Sant Joan, de la Plana

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca una subvenció per import de 48.130,25 € corresponent a l'any 2014 del programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM), per al període 2013-2016. Aquesta quantitat es destinarà a sufragar part de la despesa de neteja d'edificis i dependències municipals.
 
Així mateix la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca una subvenció per import de 192.520,99 € corresponent al programa d'inversions del PAM anualitat 2014, per a les obres de renovació de la plaça de Sant Joan, del nucli de la Plana.