Vila-seca incorpora 2,4 milions d'euros més al seu pressupost i modifica les bases d'execució per tal d'ampliar la cobertura d'ajuts socials

El plenari debat 10 mocions i aprova, entre d'altres, l'aplicació de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 29 d'abril a les 21 hores va aprovar l'expedient de modificació del pressupost núm.4/2016 amb un increment de 2.432.008,12 euros, mitjançant el romanent de tresoreria. També va aprovar la modificació de les bases d'execució i la revisió i actualització de les inversions municipals per aquest any 2016.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 10 mocions presentades, 5 es van aprovar i 5 van ser rebutjades.

 

Les mocions aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal Vila-seca en Comú (VSC), en nom de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, per l'aplicació efectiva de la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica a Vila-seca. Va rebre el vot positiu de tots els grups municipals menys el del Partit Popular (PP), que es va abstenir.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista (PSC) per adherir-se al programa Ciutats Amigues de la Infància. Va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista (PSC) per tal de fer un reconeixement públic de felicitació i recolzament a la ciclista vila-secana Helena Casas i posar el seu nom a algun dels equipaments esportius de la població. Va rebre 5 vots positius dels regidors dels grups municipals del PSC, DV i PP i 16 abstencions dels regidors dels grups municipals de CiU, C's i VSC.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista (PSC) per a la retirada de l'ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat. Va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) en suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels Fons procedents del 0,7% de l'IRPF. Va rebre el vot favorable dels grups municipals de DV, PSC, VSC i CiU i l'abstenció dels grups municipals de C's i  PP.

 

Les mocions no aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's) per a l'estudi i implantació del trenet turístic que connecti els nuclis de Vila-seca i de la Pineda. Va rebre 8 vots favorables dels grups municipals del Partit Popular (PP), del Partit Socialista (PSC), Ciutadans (C's) i de Vila-seca en Comú (VSC) i 13 vots negatius dels grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i de Decidim Vila-seca (DV).

- Moció presentada també pel grup municipal de Ciutadans (C's) per la proposta de millora en serveis mediambientals, culturals i lúdics del Parc de la Torre d'en Dolça. Va rebre el suport de C's i PSC i el vot negatiu de CiU, VSC, DV i PP.

- Moció presentada per VSC de suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions (BDS) a Israel. Va rebre el vot favorable dels 2 regidors del grup municipal de VSC, 4 abstencions dels regidors de DV i PSC  i 15 vots contraris dels regidors dels grups municipals del PP, C's i CiU.

- Moció presentada pel grup municipal de VSC per adherir Vila-seca al moviment "Ciutats en Transició". Va rebre el vot favorable dels grups municipals de VSC, PSC i DV, l'abstenció del grup municipal del C's i el vot negatiu dels grups municipals del PP i de CiU.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista (PSC) en reconeixement a les aportacions dels vila-secans i vila-secanes d'altres regions en el desenvolupament del municipi. Va rebre 2 vots favorables dels regidors del grup municipal del PSC i 19 vots negatius dels regidors dels grups municipals del PP, DV, VSC, C's i CiU.

Cal esmentar que la bona part de la sessió plenària fou seguida per membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.