En marxa diverses obres a la Pineda amb una inversió de 520.000 euros

Es renovarà totalment el carrer de Joaquim Serra

Un cop finalitzades les obres de renovació de tot el ferm del carrer dels Muntanyals, en aquests moments s'estan executant a la Pineda dues actuacions ben importants.

Amb un cost de 48.071 euros  s'estan fent les obres de renovació del pou de clavegueram i de les seves escomeses a la cruïlla dels carrers d'Isaac Albéniz amb el c. Alfredo Kraus, i amb un cost de 471.954 euros s'estan executant les obres de renovació del carrer de Joaquim Serra.

Aquest carrer, situat a la zona de Porta del Mar,  es millorarà íntegrament. Concretament es fa la renovació de la xarxa de residuals i de totes les escomeses,  es crea una nova xarxa de pluvials i es fan diverses millores a l'enllumenat públic i a les voreres.