Vila-seca congela per setè any les ordenances fiscals

També debat diverses mocions presentades pel grups municipals i es dona coneixement del pas del regidor de C's, Roberto Garcia, al grup de no adscrits

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el dimecres dia 28 de setembre a les 21 hores va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017 i va debatre un total de 14 mocions presentades pels diversos grups municipals.

Pel que fa a l'aprovació de les ordenances fiscals, Vila-seca congela per cinquè any consecutiu els seus impostos i taxes municipals. De fet, dels darrers 8 anys, Vila-seca ha congelat íntegrament els seus impostos en 6 ocasions (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017), ja que durant el 2012 l'IBI es va veure afectat per l'increment realitzat des del govern central.

Cal destacar que la congelació per aquest 2017 significa un increment 0 en qualsevol impost o taxa pels ciutadans de Vila-seca i que amb l'acord també queden ampliades les bonificacions. En concret els vehicles elèctrics tindran una bonificació del 75 % en l'impost de circulació, els vehicles híbrids un 25% i pel que fa als preus públics es bonificarà amb un 80% a les persones aturades que facin cursos de formació i es bonificarà amb el 75% a totes les persones usuàries de transport adaptat.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 14 mocions presentades, 8 es van aprovar i 6 van ser rebutjades.

 

Les mocions aprovades són:

- Moció per a la promoció de vehicles híbrids i elèctrics. Presentada pel grup municipal del de Vila-seca en Comú, va rebre el vot favorable dels 21 regidors que integren la Corporació Municipal.

- Moció del grup municipal del PSC sobre la realització d'un torn de paraula al ple per a la ciutadania. Fou aprovada per unanimitat dels 21 regidors de la Corporació.

- Moció de recolzament a la proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del Franquisme. Presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca (DV), fou aprovada també per unanimitat.

- Moció presentada conjuntament pels grups municipals de Convergència i Unió (CiU), Ciutadans (C's), Vila-seca en Comú (VSC) i Partit Socialista de Catalunya (PSC), en relació a les infraestructures i transports ferroviaris al camp de Tarragona. Va rebre 20 vots a favor i 1 abstenció del regidor del Partit Popular (PP).

- Moció de declaració política sobre el servei de Rodalies de Catalunya. Presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca (DV), va rebre 18 vots a favor dels regidors de CiU, VSC, DV, PSC i regidor no adscrit i 3 abstencions dels regidors de C's i PP.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista de suport a l'acord de Pau a la República de Colòmbia. Va obtenir 17 vots positius dels grups municipals de CiU, VSC, C's i PSC) i 4 abstencions dels grups DV, PP i del regidor no adscrit.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista en col·laboració amb ICV de Vila-seca per tal impulsar mesures per obtenir un acord transatlàntic per al comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP). Va rebre 13 vots a favor (CiU i PSC), 4 abstencions (C's, PP i regidor no adscrit) i 4 vots negatius (VSC i DV).

- Moció per declarar el municipi de Vila-seca com a Zona Lliure de Paradisos Fiscals. Presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC), va rebre 7 vots favorables de VSC, PSC, DV i PP i 14 abstencions de Ciu, C's i del regidor no adscrit.

 

Les mocions no aprovades són:

- Moció de rebuig a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la comissió d'estudis del Procés Constituent, presentada pel grup municipal de C's. Va rebre els vots favorables de C's, PSC, PP i del regidor no adscrit però fou rebutjada pels grups municipals de CiU, VSC i DV.

- Moció presentada pel grup municipal de C's sobre la reducció de CO2 i utilització d'energies renovables. Va rebre els vots afirmatius dels regidors de C's, VSC, PSC, DV, PP i del regidor no adscrit i  va rebre 11 vots negatius dels regidors de CiU.

- Moció presentada també pel grup de C's per a la supervisió de la publicitat institucional a mitjans de comunicació. Va rebre el si dels regidors dels grups del C's, VSC, PSC, DV, PP i regidor no adscrit i el vot negatiu dels 11 regidors del grup de CiU.

- Moció de desaprovació dels fets esdevinguts al Parlament de Catalunya en la votació de l'informe de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent del 28/07/2016. Presentada pel grup municipal del PSC, va rebre 3 vots favorables dels regidors del PSC i PP, 3 abstencions dels regidors de C's i no adscrit i 15 vots negatius dels regidors de CiU, VSC i DV.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista en col·laboració amb ICV de Vila-seca per tal de millorar les parades d'autobús del municipi. Va rebre 6 vots favorables dels regidors de VSC, PSC i DV, 4 abstencions dels regidors de C's, PP i no adscrit i 11 vots negatius dels regidors de CiU.

- Moció presentada també pel grup municipal Socialista en col·laboració amb ICV de Vila-seca per tal que els centres cívics de la Pineda i de la Plana quedin habilitats com a oficina municipal per a fer diversos tràmits. Amb el vot favorable dels grups municipals de C'S, VSC, PSC i el regidor no adscrit, va rebre l'abstenció del PP i el vot negatiu dels grups municipals de CiU i DV.