El Ple aprova el nomenament de representants de l'Ajuntament als Patronats de Turisme i de Música

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest divendres 16 d'agost ha aprovat el nomenament de representants de l'Ajuntament en els seus organismes autònoms municipals: el Patronat Municipal de Turisme i el Patronat Municipal de Música.

En el cas del Patronat de Turisme, s'han designat els següents regidors i regidores: Cristina Cid, Àngels Poblet, Esmeralda Núñez, Juan Antonio Ramírez, Sandra González, David Garcia-Miguel, Núria Miret, Carlos Cercós, Josep Forasté i Ivan Navarro. Els representants del sector turístic i comercial que hi formaran part com a vocals seran: Josep M. Claver, Indaleci Salas, Xavier Madriles, Marta Nel·lo, Maria Luz Pujol, Oscar Pitarch i Marta Álvarez de la Concha.

Per la seva banda, s'han designat els següents representants de l'Ajuntament en el Patronat de Música: Manuela Moya, Lucía Teruel, Esmeralda Núñez, Juan Antonio Ramírez, Concepción Dolores Insa, Miguel Ángel Hidalgo, Mario Téllez, Pineda Vaquer, Robert Rodríguez i Anabel Margalef. Com a persones de reconegut prestigi civil i/o cultural, en formaran part com a vocals: Tomàs Grau, Josep Anton Ferré, Alicia Bescós i Tànit Bono.

A més d'aquest punt, cal destacar també l'aprovació de la contractació anticipada de les obres compreses al projecte executiu de restauració, per al desenvolupament cultural del celler noucentista a Vila-seca.

Finalment, el Ple de Vila-seca també ha aprovat la modificació puntual de la plantilla de personal de 2019 de l'Ajuntament i el seu catàleg-relació de llocs de treball.