La Diputació de Tarragona atorga subvencions a les llars d'infants municipals Les Vimeteres i Fartets

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca, en data 24 de novembre de 2017, dues subvencions de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, Les Vimeteres i Fartets, per al curs 2016-2017.
 
La subvenció destinada a la Llar d'Infants municipal Les Vimeteres, ubicada a Vila-seca, és d'un total de 60.987,50 euros i la Llar d'Infants municipal Fartets, al nucli de la Pineda, és de 21.262,50 euros.
 

D'altra banda, en data 5 de març de 2018, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca, va acordar aprovar l'acceptació de la subvenció.