L'Ajuntament aprova el reforç d'enllumenat públic en diversos vials i la instal·lació de jocs de salut al parc de la Torre d'en Dolça

La Junta de Govern aprova diversos projectes pressupostats en 263.000 euros

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat quatre memòries valorades per tal de reforçar l'enllumenat públic en diversos vials del municipi i instal·lar també dos àrees de salut al parc de la Torre d'en Dolça. Amb un pressupost total de 263.439 euros, el paquet de projectes aprovats és el següent:

- Reforç del nivell d'il·luminació en determinats passos de vianants a Vila-seca i a la Pineda (129.650 euros). En una primera fase, s'actuarà sobre passos de vianants situats al passeig de Pau casals de la Pineda i als carrers Galceran de Pinós, de la Riera, de Tarragona i a les avingudes de Ramon d'Olzina, de l'Alcalde Pere Molas i de la Generalitat.

- Reforç de l'enllumenat públic  del carrer de la Feredat (24.450 euros).

- Millora i reforç de l'enllumenat públic al pas de vianants de la rotonda elevada de la A-7 amb el Raval de la Mar (52.383 euros).

- Instal·lació d'equipaments per a l'exercici físic i creació de dues àrees de salut al parc de la Torre d'en Dolça (56.956 euros). Aquestes àrees, properes al Raval de la Mar i a la zona de la bassa, estaran formades per diversos elements per a la pràctica de l'exercici físic i estaran senyalitzades.