Facultat de Turisme i Geografia (URV)

La Facultat de Turisme i Geografia a té la vocació de ser una institució de referència en l'àmbit de la creació i transmissió del coneixement en els àmbits del turisme i de la geografia i de l'ordenació del territori. La seva missió és impulsar un espai formatiu innovador amb una proposta docent d'utilitat per als ocupadors dels seus estudiants i amb l'objectiu de mantenir sempre el compromís amb el desenvolupament humà i professional dels seus alumnes. 

  • Adreça:

    Carrer de Joanot Martorell 15, 43480 Vila-seca
  • Telèfon:

    977 29 79 00