El catalitzador de la cohesió social i del progrés

Una escola plural, que treballa pel creixement integral
Una escola plural, que treballa pel creixement integral
L'ensenyament a Vila-seca reflexa la prioritat que aquest servei ha tingut en tot moment com element de cohesió social i de progrés. L'oferta pública comprèn tots els nivells de l'ensenyament reglat des de les llars d'infants fins als estudis universitaris, a més dels ensenyaments musicals de reconegut prestigi i d'un ampli ventall de formació no reglada.
 
Els equipaments educatius han estat objecte d'una adequada planificació i la seva dimensió permet atendre les necessitats presents i futures de la població. A més, existeix un suport municipal important a les activitats i requeriments del sistema educatiu públic.