L'aigua, un bé imprescindible que cal gestionar amb cura

L'aigua depurada s'utilitza per al reg de zones verdes i zones<br> humides del Parc de la Torre d'en Dolça
L'aigua depurada s'utilitza per al reg de zones verdes i zones
humides del Parc de la Torre d'en Dolça
Per circumstàncies històriques, l'administració municipal s'ha fixat com un objectiu prioritari la garantia en el subministrament d'aigua potable, així com una prestació d'aquest servei de forma eficaç i sostenible.
 
El subministrament en alta el proporciona el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) del que l‘Ajuntament en forma part.
 
El subministrament en baixa o domiciliari es presta per una Mancomunitat de municipis integrada pels Ajuntaments de Vila-seca i de Salou que comparteix la titularitat del servei i de les instal·lacions. 
 
La depuració de les aigües residuals es realitza, conjuntament pels dos Ajuntaments de Vila-seca i de Salou, mitjançant l'estació depuradora instal·lada en el terme de Vila-seca, que permet el reaprofitament dels cabals tractats per a usos de reg. L'any 2017 Vila-seca ha estat finalista en el Premi Ciutat Sostenible, en la categoria d'aigua, per l'optimització de l'aprofitament dels recursos hídrics, amb la construcció d'una anella d'aigua potable per al rec dels espais públics i neteja viària. 
 
Consulteu els detalls tècnics de l'Estació Depuradora de Vila-seca i de Salou
Consulteu més detalls sobre la gestió de l'aigua al web de Cadagua, l'empresa que actualment en fa la gestió.
 
Conegueu més detalls sobre l'Agència Catalana de l'Aigua