Portal de Transparència

Instruments de transparència a disposició de tots els ciutadans per a conèixer diverses dades

L'Ajuntament de Vila-seca disposa d'un Portal de Transparència que dóna compliment a la nova legislació estatal i autonòmica en aquesta matèria. El portal consta de tres grans apartats: Informació Institucional, Gestió econòmica i Acció de Govern, des d'on es desenvolupen diversos temes d'interès per als vila-secans i vila-secanes. 

 

Vés al Portal de Transparència