ACCIÓ SOCIAL
Audiències públiques

L'Ajuntament de Vila-seca va organitzar, el passat mes de gener, les Jornades d'Audiència Pública Ciutadana del projecte de zones d'estacionament regulat de la Pineda.

 

En aquest sentit, l'objectiu és regular l'oferta d'estacionament públic de la Pineda, definint diverses zones d'entre les quals n'hi hagi per a l'ús preferent dels residents. 

 

Per tal de portar a terme aquesta implantació d’aparcament públic regulat s'incorporarà i tindrà en compte la visió i opinió dels residents, comerciants i empresaris de la Pineda, mitjançant un procés participatiu obert a tota la ciutadania.

Image
Image
Image
Image
Image