L'agricultura, l'origen de la base econòmica de Vila-seca

L'edifici del Celler, l'empremta del nostre passat agrícola
L'edifici del Celler, l'empremta del nostre passat agrícola

Una quarantena de pagesos professionals generen productes de qualitat reconeguts pels consumidors, a més a més, unes tres-centes persones tenen l'activitat agrícola com a secundària, així el sector primari és el que manté un menor pes sectorial (4,6%) sobre el total.

Els cultius més comuns són les oliveres, els garrofers, els fruits secs i les hortalisses i les vinyes en menor quantia. L'evolució del tipus de cultiu respon a la necessitat de satisfer una demanda de productes originada pel desenvolupament turístic.

Dins d'aquest sector destaca la Cooperativa Agrícola de Vila-seca, fundada l'any 1901,  que produeix oli d'oliva verge extra, a partir de la seva extracció mecànica de la varietat d'oliva arbequina i que ostenta el segell de qualitat de la Denominació d'Origen Protegida Siurana.

A Vila-seca es cultiven unes 960 hectàrees de les 1.205 hectàrees de sòl no urbanitzable que hi ha al municipi. L'agricultura és per tant un element d'ordenació territorial que aporta un alt valor paisatgístic-ecològic i que permet atraure empreses del sector turístic que troben un entorn atractiu amb espais naturals i patrimoni d'interès cultural pels visitants.