Coneixem de prop el Trastorn d'Espectre Autista, a través del Pla Educatiu d'Entorn per a famílies

Dediquem dues sessions al TEA, a càrrec de Mario Montero, director/terapeuta del centre ADN Girona, especialitzat en TEA i Diversitat Funcional. Durant la primera sessió tindrà lloc una xerrada d'una hora i mitja i, a continuació 30 minuts de preguntes. La propera sessió serà el proper 5 d'abril. 

L'Autisme és un trastorn o condició que afecta de per vida a nens i nenes. En boca de persones autistes: "que dificulta la comprensió del món i de tot allò que ens envolta". Es parla de Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) perquè tot i que les persones amb autisme comparteixen dues àrees de dificultats, la seva condició els pot afectar de manera molt diferent. Algunes persones amb autisme poden portar una vida més independent mentre que d'altres necessitaran algun tipus de suport especialitzat. Les principals dificultats de les persones amb TEA s'organitzen en dues àrees segons el DSM-V (manual diagnòstic americà):

- Dificultats sociocomunicatives (tant en la comunicació com en la interacció social)

- Conductes rígides i repetitives.     

A banda, un total de 16 infants assignats a proposta dels centres escolars, podran participar de la lectura assistida amb gossos. També s'ofereix servei gratuït d'acollida per a infants de més de 3 anys. 

Les inscripcions es podran dur a terme des del 15 de març fins al 29 de març (inclòs).