Informació municipal

La Casa Consistorial
La Casa Consistorial

Podreu conèixer la composició dels Òrgans de Govern, dels Grups Municipals, de les Comissions Informatives, de les Àrees de Govern i quines són les persones que figuren al capdavant i n'exerceixen la responsabilitat política de la seva gestió, així com les Àrees Funcionals en que està estructurada la gestió municipal, a l'apartat d'Organització municipal de la Seu Electrònica.

D'altra banda, i també des de la Seu, podeu tenir accés a diverses dades econòmiques que us poden interessar, com ara les Ordenances Fiscals que us afecten, els Pressupostos vigents del nostre Ajuntament i altres dades de caràcter econòmic que poden ser del vostre interès. Igualment, també es fa esment de l'establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i obligacions de l'Ajuntament i de les entitats del seu sector públic, subjectes a funció interventora (7è punt de l'apartat Altres).

A arrel de la publicació d'aquesta informació al web municipal, al Portal de Transparència i a la Seu electrònica, el febrer de l'any 2014 el Consell Certificador del Segell Infoparticip@ a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local va concedir a l'Ajuntament de Vila-seca el Reconeixement Infoparticipa 2013, atorgat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant l'any 2016, l'Ajuntament de Vila-seca ha millorat el seu índex de transparència, el qual l'ha permès obtenir la Menció Infoparticipa 2016. Clicant a la imatge d'aquest premi, podeu obtenir més dades sobre aquesta avaluació.