Proyectos Next Generation

El Ayuntamiento está ejecutando varios proyectos financiados por el instrumento Next Generation mediante convocatorias:

MODERNIZACIÓN Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (C24.I2)

Subproyecto: Adecuación y renovación tecnológica de los equipamientos técnicos del Auditori Josep Carreras

Convocatoria 2023

Importe subvención: 23.302,00 €

Plazo de ejecución: 31 de agosto 2023

Principales actuaciones:

 1. Sustitución de la iluminación existente por tecnología LED

 2. Implantación de sistema de control digital

 3. Sustitución de las pantallas existentes por tecnología LED e instalación de proyector de imagen

logos NG cultura

PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES (C11.I03)

Convocatoria 2022

Importe subvención: 156.160,33 €

Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2023

Principales actuaciones:

 1. Plataforma de Administración Electrónica

 2. Desarrollo de integración con el Hub de Carpetas Ciudadanas de Mi Espacio

logos NG cultura

PROGRAMA DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS (C14.I1)

Convocatoria Extraordinaria 2023

Subproyecto:  PSTD Calípolis, el equilibrio sostenible

Importe subvención: 5.000.000 €

Plazo de ejecución: julio 2026

Principales actuaciones:

 1. Instalación de pérgolas fotovoltaicas para autoconsumo energético en Calípolis

 2. Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos

 3. Sistemas de eficiencia energética en el Centro Experiencial y de Interpretación de Calípolis

 4. Creación de recursos museísticos vinculados a Calípolis y al espacio protegido Red Natura 2000

 5. Creación de una zona experiencial con uso de TIC para el continuo desarrollo de experiencias

 6. Plan de comunicación para posicionar Calípolis como nuevo producto turístico de la Costa Daurada

 7. Plan estratégico de adhesión del destino a la red Destinos Turísticos Inteligentes

 8. Construcción del Centro Experiencial e Interpretación de Calípolis

 9. Mentoring  empresarial para la creación de nuevo producto turístico Calípolis y su entorno RN 2000

 10. Oficina técnica para la elaboración, control y seguimiento de la ejecución del proyecto

logos NG cultura

PROGRAMA DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS (C14.I1)

Convocatoria Extraordinaria 2021

Subproyecto:  PSTD Vila-seca, destino sostenible – Calipolis Next Generation

Presupuesto total: 10.000.000€

Importe subvención: 5.000.000 €

Plazo de ejecución: 31/12/2024

Principales actuaciones:

 1. Recuperación y adecuación paisajística y ambiental del paseo marítimo de la Pineda

 2. Mejora de la movilidad en el paseo marítimo de La Pineda

 3. Plataforma de control inteligente

 4. Mejora de la información al turista

 5. Sensorización y gestión inteligente de la movilidad urbana

 6. Control inteligente de la Seguridad

 7. Nuevos equipamientos de turismo activo

 8. Mejora de los equipamientos municipales en la playa

 9. Concurso Internacional de Turismo y Ocio

logos NG cultura

Continua llegint...

Eixos

Eix 1. Transició verd i sostenible

Aquest eix compren les actuacions de restauració ambiental, gestió d’espais naturals, acciona d’implantació d’economia circular, rehabilitació sostenible d’edificis i actuacions d’adaptació al canvi climàtic.

 

- Actuació 1. Adequació sostenible zona del Passeig Marítim de La Pineda.

L’objectiu d’aquest projecte és la renaturalització dels espais verds costaners a la Platja de La Pineda.

Despesa subvencionable: 500.000 €

 

Eix 2. Millora de l’eficiència energètica

Aquest eix compren actuacions d’eficiència energètica incloent les mitigacions del canvi climàtic, actuacions orientades a la reducció de l’energia requerida per proporcionar productes i serveis turístics, limitant la contaminació per carboni i estimulant la transició cap a energies renovables així com actuacions de mobilitat sostenible.

 

- Actuació 2. Millora eficiència zona del passeig marítim de La Pineda.

Engloba la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia LED, per a la millora de l’eficiència energètica.

Import actuació: 1.351.976,96 €

Despesa subvencionable PSTD: 500.000 €

Subvenció nominativa del Ministerio para la Transición ecològica y el Reto Demográfico: 500.000€

Ajuntament de Vila-seca: 351.976,96€

 

Eix 3: Transició digital

Compren totes aquelles actuacions que faciliten la millora continua dels processos inclosos a la cadena de valor turística mitjançant l’ús de la tecnologia.

 

Despesa subvencionable eix: 1.500.000 €

 

- Actuació 3. Plataforma de control intel·ligent

1. Desenvolupament i implementació de les infraestructures d’una plataforma digital de control intel·ligent de ciutat de l’Ajuntament de Vila-seca.

Implementació i manteniment d'un sistema expert (plataforma de ciutat) dotada d’intel·ligència de gestió dels serveis públics, on una determinada "dada" sigui susceptible de tractament en tecnologies Big Data, Intel·ligència artificial, dades obertes i Transparència.

 

- Actuació 4. Millora de la informació al turista

Creació de serveis públics digitals basats en portals d'informació geogràfica, portal de publicació de dades obertes i altres fonts d'informació, com pot ser la plataforma de ciutat. Es produiran continguts de forma unificada amb un gestor de continguts i aquesta serà publicable en diferents suports i formats segons disponibilitat. Creació de casos d'ús per generar coneixement útil al turisme a partir de diferents elements de captació.

 1. Chatbot d’informació turística multidioma.

 

- Actuació 5. Sensorització i gestió intel.ligent de la mobilitat urbana.

Subministrament, implementació i manteniment d'un sistema que permeti a l'Ajuntament de Vila-seca disposar d'informació de valor per tal de visualitzar i gestionar els flux de persones que transiten per la ciutat i realitzar les accions oportunes derivades.

 

- Actuació 6. Control intel.ligent de la seguretat

1. Implantació d’un sistema de videovigilància, ampliació de la xarxa de fibra òptica i el subministrament d’un clúster de tallafocs NGFW, al nucli de La Pineda.

2. Lector de matrícules

3. Sala de Control Policia Local.

Aquesta actuació dotarà d’infraestructures de telecomunicacions per desplegar sistemes de videovigilància i control de mobilitat urbana a través de diferents sistemes de captació d'informació.

 

Eix 4: Competitivitat

Aquest eix compren totes aquelles accions de creació d’oferta, millora del producte, creació d’equipaments, embelliment d’espais públics, així com tot allò relacionat amb la millora constant de la gestió del destí.

 

- Actuació 7. Nous equipaments de turisme actiu.

Subministrament i instal·lació de nous equipaments per a la pràctica del turisme actiu en el front marítim de La Pineda, Vila-seca. Actuació que permet potenciar les activitats en família, fomentar l'esport i la vida sana, disposar d'un nou atractiu turístic i millorar l'experiència del turista.

Import subvencionable: 1.250.000,00 €

 

- Actuació 8. Millora dels equipaments municipals a la platja.

Inversió en equipaments litorals de la Platja de la Pineda, amb guingueta destinada a bar i/o restaurant, casetes de salvament, club infantil, esports i equipament de platja. Els objectius són adequar un espai per a la socialització dels nens, complir amb la normativa de seguretat i socorrisme, facilitar atenció a residents i turistes, dotar d'uniformitat en la construcció de totes les guinguetes i facilitar l'accés a la platja.

Import subvencionable: 900.000,00 €

 

- Actuació 9. Concurs Internacional de Turisme i Oci.

Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada corresponent al contracte administratiu del servei de consultoria especialitzada per definir i dissenyar un projecte de turisme, oci i serveis avançats a La Platja de La Pineda, del municipi de Vila-seca.

Import subvencionable: 350.000,00 €

ADQUISICIÓN DE LIBROS DESTINADOS A LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUÑA CON CARGO A LOS FONDOS NEXT GENERATION UE (C24.I2)

Subproyecto: Adquisición de fondo documental

Importe subvención: 4.400,00 €

Plazo de ejecución: 31 de diciembre 2022

Principales actuaciones:

 1. Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Vila-seca

 2. Adquisición de fondo documental para el Biblio@ccés de La Pineda

logos NG cultura

IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS ENTES LOCALES (C22)

Subproyecto: Mejoras de la accesibilidad en el cementerio de Vila-seca

Importe subvención: 29.882,32 €

Plazo de ejecución: 31 de diciembre 2022

Principales actuaciones:

 1. Adaptación de itinerarios horizontales y rampas para eliminar escalones aislados y tramos de escaleras

logos NG cultura

SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA A DOMICILI EN EL SISTEMA PER A L'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SAAD) (C22.I03)

Subprojecte: Tecnologies de suport i cura de Vila-seca

Convocatòria: 2022 - 2025

Import subvenció: Pressupost 2022 - 15.452,23 € / Pressupost 2023 - 40.200,00 € / Pressupost 2024 - 40.200,00 € / Pressupost 2025 - 48.240,00 €

Termini d'execució: 2025

Principals actuacions:

Les tecnologies de suport i cura, també conegudes com a teleassistència, ofereixen suports tecnològics dins del domicili amb l'objectiu de detectar situacions de risc o emergència per incidència dins del propi habitatge (fuites de gas, d'aigua, foc o d'altres). També faciliten la interconnexió amb els serveis d’informació i professionals de referència dels sistemes sanitari i social, desenvolupant processos i protocols d’actuació en funció de la situació de necessitat d’atenció detectada.

 

logos NG gencat drets socials

 

MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I ESPAIS ESPORTIUS QUE FOMENTIN EL TURISME ESPORTIU SOSTENIBLE (C26.I2)

Subprojecte: Foment de la sostenibilitat a les piscines Vila-seca

Convocatòria 2023

Import subvenció: 313.829,22 €

Termini d'execució: 30/09/2025

Principals actuacions:

 1. Instal·lació de plaques solars
 2. Instal·lació de sistema d’aerotèrmia en substitució de les calderes de gas

 

logos NG piscines

 

Otras financiaciones:

PLAN EDUCATIVO DE ENTORNO DE VILA-SECA (C21)

Instrumento: Adenda al convenio firmado entre el Departamento de Educación (Generalitat de Catalunya) y el Ayuntamiento de Vila-seca

Dotación aprobada con financiación NGE: 35.985,00 €

Plazo de ejecución: 31 de agosto 2023

Principales actuaciones:

 1. Actividades palanca del Plan de mejora de oportunidades educativas

 logos NG educació

 

Actualmente se trabaja en varios proyectos susceptibles de ser financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se lleva a cabo una monitorización constante de las convocatorias, a fin de identificar las líneas que encajan con los proyectos estratégicos priorizados previamente por parte del Ayuntamiento.

Para la buena gestión de estos y otros fondos, la Junta de Gobierno Local de Vila-seca, en sesión de 9 de mayo de 2022, aprobó la Declaración Institucional sobre la Lucha contra el  Fraude

Con esta declaración se refuerza la política antifraude en las funciones de la administración y se manifiesta el compromiso del consistorio con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los principios de integridad, objetividad y honestidad.

Por otra parte, también encontrará relacionado el documentos  Plan de Medidas Antifraude, que permite garantizar y declarar que los fondos recibidos se han utilizado de conformidad con la normativa aplicable, sobre todo en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Establece los principios y normas que serán de aplicación en materia antifraude, anticorrupción y evitar conflictos de intereses. Define las "banderas rojas" que son indicadores del riesgo de fraude. Adjunto también encontrará el  Código de conducta de los empleados públicos, que establece el comportamiento ante circunstancias que puedan dar lugar a fraude.

Image
Image
Image
Image