Vila-seca és Vila Florida

Al voltant del moviment Vila-seca vilaflorida, l'Ajuntament de Vila-seca va organitzar una jornada ciutadana el passat 14 d'abril, que va tenir com a objectius posar en valor el paisatge urbà i els espais naturals i l'educació mediambiental en l'àmbit familiar. La jornada, que va aplegar centenars de persones al Jardí del Castell, va convertir Vila-seca en espai de referència del moviment Viles Florides al sud de Catalunya. Showgardens, tallers infantils, ponències de grans referents en el món de la jardineria, un vermut musical i l'espectacle de Dani Jiménez (Súper 3) van ser els actes més destacats d'aquesta jornada matinal. 

D'altra banda, tots els vila-secans i vila-secanes que han volgut participar del moviment Viles Florides guarnint els seus balcons, s'han inscrit al "Concurs de balcons florits Vila-seca Vilaflorida 2018", a través del qual es vol posar en valor el benefici ambiental i estètic que representa la recuperació de balcons i finestres florides al nostre municipi. Properament, es donaran a conèixer els guanyadors durant el lliurament de reconeixements Viles Florides. 

A més de propiciar espais verds i agradables, l'Ajuntament de Vila-seca vol promoure el seu comerç local a través d'una xarxa de comerços adherits a Vila-seca Vilaflorida, una plataforma on els establiments de Vila-seca, la Pineda i la Plana podran donar-se a conèixer i oferir els seus productes o serveis. Tots els comerços que en vulguin formar part, poden omplir aquest formulari o se'n poden informar i fer-ne difusió a través dels perfils de Vila-seca Vilaflorida a Facebook o Instagram

Vila-seca participa del moviment de Vilesflorides des de l'any 2014. Aquest moviment promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta verda. Més enllà de propiciar espais agradables, aquest moviment treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns, la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat ambiental i el desenvolupament de les economies locals a través de l'atractiu de jardins i parcs urbans.