La gestió mediambiental es gestiona amb una visió oberta i àmplia

El ple de l'Ajuntament va aprovar la Declaració de Vila-seca
El ple de l'Ajuntament va aprovar la Declaració de Vila-seca

L'Ajuntament de Vila-seca va endegar el procés de l'Agenda 21 l'any 2005, que va finalitzar, després dels tràmits d'elaboració i participació, l'any 2008 amb la seva aprovació formal pel Ple de l'Ajuntament.

El seguiment de les actuacions previstes en l'Agenda 21 es fa, tant a nivell intern com a nivell ciutadà mitjançant el consell de l'Agenda 21 de Vila-seca. Els documents que constitueixen l'Agenda 21 són els següents: 

1. Declaració Vila-seca

2. Diagnosi socioambiental

3.1 Introducció general al Pla d'Acció Ambiental

3.2 Pla d'Acció Ambiental

4. Sistema indicadors

5. Accions de prioritat alta del Pla d'Acció Ambiental

6. Indicadors associats a les accions de prioritat alta