Recuperem i integrem espais protegits

El Parc de la Torre d'en Dolça, un model de recuperació d'un espai natural
El Parc de la Torre d'en Dolça, un model de recuperació d'un espai natural

Mitjançant importants actuacions urbanístiques i de sostenibilitat, el municipi de Vila-seca ha aconseguit transformar espais degradats en espais protegits i/o aptes per els ciutadans. Aquestes actuacions, on s'hi han esmerçat també importants recursos econòmics, han merescut un gran unànime reconeixement dins i fora del municipi.


Les iniciatives més destacades han estat les següents:


  • Séquia Major. Aquest espai natural (PEIN), ha estat objecte de regeneració i protecció en una superfície de 17 Ha., és objecte d'un manteniment acurat i es visitable per finalitats pedagògiques i formatives. Les visites guiades, coordinades pel Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, són gratuïtes i es duen a terme els dissabtes i diumenges a les 18.00 h, durant els mesos d'agost i setembre, i els diumenges a les 11.00 h, durant els mesos d'octubre fins a febrer. Feu clic per veure un vídeo didàctic sobre aquest espai natural o consulteu el tríptic de la Séquia Major
  • Torre d'en Dolça. Es tracta d'un antic abocador de residus, objecte d'una profunda transformació que l'ha convertit en un parc públic de 37 Ha., un dels més grans de Catalunya, i actua a modus de ròtula urbana entre el litoral i l'interior del municipi.
  • Desurbanització del litoral. A través del vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Vila-seca, es van desclassificar 74 Ha de sòl urbanitzable en l'espai costaner del municipi que varen passar a sòl no urbanitzable. Es va evitar així el seu procés edificatori, reforçant-se després la seva protecció a través de la inclusió en el sistema de Xarxa Natura 2000 i pel Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner. 
  • Parc del Pinar de Perruquet. El mateix Pla General va preveure la desclassificació de prop de 4 Ha de sòl urbà en primera línia de platja per a la seva destinació a espai públic. Després d'un procés llarg i difícil d'obtenció dels terrenys es va procedir a la completa rehabilitació d'aquest espai per a gaudi ciutadà. Feu clic per veure l'audiovisual del Parc del Pinar de Perruquet.
  • Regeneració de la platja de la Pineda.  El procés de regressió de la platja de la Pineda causat pel creixement del Port de Tarragona va revertir a través d'un acord amb l'Autoritat Portuària que preveia diferents actuacions d'estabilització de la platja de la Pineda i una aportació sostinguda de sorra al llarg del temps. Aquestes actuacions han aconseguit recuperar en bona part la configuració original de la platja de la Pineda.