El plenari aprova un expedient sancionador sobre tinença de gossos potencialment perillosos

S'aproven també tres mocions presentades pel grup municipal de VSC

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat telemàticament el divendres 30 d'abril a les 19 hores va aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració per a la promoció turística i econòmica de la Costa Daurada i la seva zona d'influència mitjançant accions de màrqueting i publicitat a realitzar en l'operativa de l'aeroport de Reus entre els diferents ens signants durant els anys 2021-2024.
El ple va aprovar també la modificació amb crèdit finançant amb romanent de tresoreria del pressupost del Patronat Municipal de Música; va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana sobre l'àmbit d'actuació de la UA-Plana 1 i va aprovar també la modificació puntual de la relació catàleg de llocs de treball.
D'altra banda i abans de debatre les tres mocions presentades pel grup municipal de Vila-seca en Comú, el ple de l'Ajuntament de Vila-seca va aprovar un expedient sancionador per infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos i llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 
Les mocions debatudes i aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) de reconeixement a la comunitat gitana de Vila-seca. Fou aprovada per unanimitat.
 
- Moció presentada pel grup municipal de VSC de suport a les mobilitzacions del primer de maig, Dia Internacional dels Treballadors i les Treballadores. Fou aprovada per unanimitat.
 
- Moció presentada pel grup municipal de VSC d'adhesió al manifest "Per un model energètic sostenible a Catalunya". Fou aprovada amb 6 vots a favor dels regidors de VSC i Decidim Vila-seca (DV) i 15 abstencions dels regidors dels grups municipals de Vila-seca Segura (VS), Ciutadans (C's) i Partit dels Socialistes (PSC).