La Diputació de Tarragona atorga subvencions a les llars d'infants municipals Les Vimeteres i Fartets

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca, en la seva sessió de data 23 de març de 2021, dues subvencions de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, Les Vimeteres i Fartets, per al curs 2019-2020.

La subvenció destinada a la Llar d'infants municipal Les Vimeteres, ubicada a Vila-seca, és d'un total de 71.050,00 euros i la Llar d'infant municipal Fartets, ubicada al nucli de La Pineda, és d'un total de 26.950,00 euros.