El plenari aprova la modificació de crèdit que permetrà finançar el projecte de restauració del Celler Noucentista

També s'aproven 2 mocions i nous representants al Patronat Municipal de Música

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres 25 d'octubre a les 19 hores ha aprovat l'expedient de modificació de crèdit 05/2019 del pressupost municipal per a l'any 2019. L'import total d'aquesta modificació és de 7.128.683,12 euros i permetrà finançar les despeses corresponents a l'execució del projecte de restauració del Celler Noucentista de Vila-seca que es preveuen realitzar en aquest exercici econòmic.
D'altra banda, el ple va aprovar el nomenament dels representants de l'AMPA del Conservatori Professional de Música i dels centres docents de Vila-seca en el Consell Rector del Patronat Municipal de Música. Per part del Conservatori es designa a M. José Pereira i per part dels centres docents es designa a Joaquima Guinovart i a Andreu Faro.
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre també tres mocions presentades per diversos grups municipals.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú per tal de crear una normativa reguladora dels matrimonis civils celebrats per l'Ajuntament de Vila-seca. Fou aprovada amb 11 vots a favor dels regidors de Vila-seca en Comú (VSC), Ciutadans (C's) i Decidim Vila-seca (DV) i 10 abstencions dels grups municipals de Vila-seca Segura (VS) i Partit dels Socialistes (PSC).
- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca Segura (VS) en relació a la sentència del Tribunal Suprem del passat 14 d'octubre. Fou aprovada amb els 8 vots a favor dels regidors de VS, el vot contrari dels 5 regidors de C's i 8 abstencions dels regidors de VSC, DV i PSC.
 
La moció no aprovada és:
- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca Segura (DV) com a rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Fou rebutjada amb els 6 vots a favor dels regidors de VSC i DV, les 8 abstencions dels regidors de VS i el vot contrari dels 7 regidors de C's i PSC.