L'Ajuntament adjudica tres noves obres per a millorar la via pública

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca ha adjudicat tres obres amb un cost total de  94.041 euros per tal millorar diversos aspectes de la via pública al municipi.

Per un costat i amb un cost de 24.448 euros, l'Ajuntament ha adjudicat els treballs de soterrament de línies aèries al carrer de la Riera de Vila-seca, i on també es realitzaran les conversions necessàries per tal de poder realitzar les noves connexions als habitatges existents. 

D'altra banda i pel que fa a la Pineda s'han adjudicat dues obres. Una d'elles és l'ordenació i condicionament de l'aparcament del carrer de Victòria dels Àngels i de Plàcido Domingo. Amb un cost de 21.521 euros, ara cal realitzar tot un seguit de treballs per tal de definir i ordenar les places d'aparcament mitjançant la instal·lació d'unes línies de formigó. L'altra obra a la Pineda, adjudicada per 48.072 euros, fa referència als reballs de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la cruïlla dels carrers d'Isaac Albéniz amb Alfredo Kraus.