Desenvolupament personal per al temps lliure i per a la formació complementària

Els espais pel lleure són també espais educatius
Els espais pel lleure són també espais educatius

Els infants i joves tenen l'oportunitat d'accedir a un conjunt de serveis i activitats que els permeten completar el seu desenvolupament personal, reforçant així el paper central de l'escola i de la família.

Les principals línies de treball en aquest àmbit són les que s'adrecen, d'una banda i pel que fa als més petits, a donar suport a les famílies en el temps extraescolar ( ludoteca, centres oberts i activitats lúdiques), i d'altra i amb més referència al jovent, posar-los a disposició professionals i espais que els puguin proporcionar orientació o ajut directe per tirar endavant el seu propi projecte formatiu o d'emancipació.