La prioritat: l'estalvi en energia i reducció en les emissions de CO2

Optimització de consum amb un alt nivell d'il·luminació
Optimització de consum amb un alt nivell d'il·luminació
L'eficiència en la prestació del serveis públics bàsics ha estat una de les constats de l'administració municipal i assoleix uns nivells d'excel·lència especialment en matèria d'enllumenat públics i de recollida i tractament de residus.
 
L'enllumenat públic de Vila-seca ha estat objecte d'una total adaptació, a través d'una important inversió municipal, que permet un estalvi del 60% en el consum d'energia elèctrica i una correlativa reducció de la despesa per aquest concepte. Aquesta actuació ha suposat també una reducció del 37% en les emissions de CO2. Així mateix, es troba en fase d'execució un programa quadriennal de millora de l'eficiència energètica dels edificis públics.