La Biblioteca de Vila-seca

Un espai per estudiar, formar-se i llegir

Atendre les particularitats culturals de la infància, els joves, la tercera edat i aconseguir un equilibri entre els diferents col·lectius és un dels objectius de la Biblioteca de Vila-seca, la qual promou la cultura local, l'accés a les noves tecnologies i el dret a la informació de tots els ciutadans.

A més, per tal d'apropar els serveis de la Biblioteca a tots els ciutadans, la Biblioteca de Vila-seca ha posat en marxa el servei Biblio@ccés, ubicat als centres cívics i culturals de la Pineda i la Plana, per tal que els seus ciutadans puguin tenir accés a la lectura, la informació, la formació i el lleure cultural.

 

Vés al web de la Biblioteca