Inici de noves obres als carrers de la Pineda

En aquests moments a la Pineda s'està invertint més d'1,5 milions d'euros en obra pública

Un cop finalitzades les obres de renovació dels pous de clavegueram ubicats als carrers de Pep Ventura i d'Emili Vendrell i amb la continuació de les obres de recanvi del paviment al passeig marítim, al llarg d'aquesta setmana han començat ja les obres de renovació i millora dels carrers de Joaquim Serra, d'Hipòlit Lázaro, del Monestir de Poblet i de la plaça de la Cançó Catalana al nucli de la Pineda.

El carrer de Joaquim Serra, situat a la zona de Porta del Mar, rep una nova actuació que complementa la que es va realitzar l'any 2017 i que ha de donar solució a les acumulacions d'aigua que es produeixen en aqueta zona quan plou intensament. Les obres, amb un cost d'adjudicació de 742.000 euros, inclouen la creació d'una xarxa separativa de pluvials al llarg del carrer fins arribar al parc dels Prats i la millora urbana d'aquest carrer amb l'ampliació de voreres, la renovació de l'enllumenat i la redistribució de l'arbrat existent.

Cal recordar que en breus dies també començaran les obres de millora i ampliació de les voreres i arrencada d'arbres dels carrers d'Enrico Caruso i d'Alfredo Kraus i les obres de la fase 2 per a reforçar la il·luminació dels passos de vianants i per eliminar també barreres arquitectòniques i millorar així l'accessibilitat dels vianants.

La inversió del pressupost municipal per a tot aquest paquet d'obres que han estat adjudicades i que s'està executant a la Pineda és de 1.530.702 euros.