La Seu electrònica

Gestió de tràmits i consulta d'informació administrativa en el moment en què tu vulguis

Vila-seca digital és el portal a internet a través del qual podreu fer i enviar tràmits així com conèixer l'actualitat administrativa de l'Ajuntament de Vila-seca.

A través de la seu electrònica tots els ciutadans poden accedir a diferents serveis, dades i tràmits que l'Ajuntament de Vila-seca posa a disposició de tothom.

La seu electrònica de Vila-seca és titularitat de l'Ajuntament de Vila-seca, el qual gestiona tots els serveis que hi ofereix, atén els tràmits i actualitza i vetlla per la veracitat de la informació que s'hi publica.

Vés a La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca