L'Ajuntament aprova les subvencions per a la millora d'habitatges i instal·lació d'energia verda

El pressupost inicial per aquestes subvencions és de 175.000 euros

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca d'avui dilluns 1 de març ha aprovat la convocatòria pública de subvencions per a la millora d'habitatges i instal·lació d'energia verda a Vila-seca. Concretament, es tracta d'un total de 4 línies de subvencions amb 175.000 euros inicials de pressupost. Aquestes 4 línies són:
 
- Instal·lació d'ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques en edificis, amb la finalitat de millorar les condicions de vida dels seus ocupants, facilitant a les persones de més edat o amb dificultats de mobilitat, l'accés al seu habitatge.
L'import màxim de la subvenció és de 6.000 euros en cas d'instal·lar-se un ascensor, i de 600 euros en cas de supressió de barreres arquitectòniques.
 
- Reparació i pintura de façanes i elements sortints annexes en edificis ja construïts, amb l'objectiu de reduir el perill de despreniments a la via pública.
En aquest cas, l'import màxim és de 1.700 euros en el cas de rehabilitació de la façana i de 700 euros per a la pintura. 
 
- Rehabilitació d'habitatges al Centre Històric de Vila-seca, per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, les condicions d'habitabilitat i el paisatge urbà.
Es concediran un màxim de 3.000 euros en cada cas subvencionable. 
 
- Instal·lació de plaques  fotovoltaiques i els seus equips als habitatges, per a millorar les condicions de vida dels seus ocupants i impulsar el desenvolupament de les energies renovables. 
Com a màxim, en aquest cas, es concediran 3.000 euros de subvenció.
 
Les subvencions podran sol·licitar-se fins al proper 31 d'octubre de 2021. Les sol·licituds presentades a partir de l'1 de novembre de 2021 seran tingudes en compte a  la següent convocatòria.
 
Més informació a https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/subvencions